Onze Missie 2019-01-18T13:42:16+00:00

Onze Missie

Stichting Nooit Alleen wil de allerarmsten bereiken en hen laten merken dat ze niet alleen zijn. Wij geven voorlichting over kanker en zorgen voor medische bijstand.

Voorlichting

Een ziekte als kanker is vaak onbespreekbaar in de Surinaamse gemeenschap. Patienten kunnen hierdoor gemakkelijk in een sociaal isolement terechtkomen. Het geven van voorlichting kan ervoor zorgen dat deze vicieuze cirkel wordt doorbroken. Stichting Nooit Alleen wil mensen bewust maken van het feit dat een gezonde levensstijl kan bijdragen aan het voorkomen van kanker. Zo pakken we de problematiek bij de wortel aan. Wij begrijpen dat de loyaliteit en medewerking van de lokale bevolking cruciaal is voor het bereiken van een duurzaam resultaat.

Stichting Nooit Alleen houd zich bezig met het voorlichten van Surinamers over kanker. Wij willen mensen bewust maken van het feit dat een gezonde levensstijl kan bijdragen aan het voorkomen van kanker.

Medische bijstand

In tegenstelling tot Nederland kan niet iedereen in Suriname aanspraak maken op gezondheidszorg. Voor sociale zwakkeren zijn mogelijkheden tot medische hulp minimaal of zelfs onbereikbaar. Zij maken hierdoor vaak geen schijn van kans om zich te laten voorlichten of behandelen. Juist deze groep willen we ondersteunen. Waar nodig helpen wij bij het bekostigen van medische behandelingen: geen geld betekent in Suriname geen behandeling! Daarnaast willen wij met het inzamelen van medische hulpgoederen in Nederland de allerarmsten laten weten dat ze niet alleen zijn! Voor Surinamers die in het binnenland wonen, kan de afstand naar Paramaribo genoeg reden zijn om zich niet te laten behandelen. Voor hen willen we tijdelijke, passende opvang of huisvesting realiseren.

  • Informeert over kanker en doorbreekt de taboesfeer rondom kanker.
  • Verstrekt medische hulpmiddelen.
  • Maakt behandelingen tegen kanker mogelijk.
  • Verzorgt tijdelijke opvang.
Steun Stichting Nooit Alleen
Translate »